W większości przypadków, myśląc o wyborze przestrzeni magazynowej, nastawiamy się przede wszystkim na lokalizację naszego magazynu. Ta nie może być przypadkowa – chociażby ze względów logistycznych. Jeśli bowiem dostawcy czy odbiorcy trudno będzie dotrzeć do naszego magazynu, a później równie kłopotliwe okaże się wyruszenie w dalszą podróż – to magazyn nie spełni swojej podstawowej funkcji.

Szukając odpowiedniej lokalizacji magazynu warto zwracać uwagę na potencjał usytuowania konkretnego obiektu. Dla wielu z nich kluczem do sukcesu będzie atrakcyjność mierzona szerokimi możliwościami transportu krajowego. Dla kolejnej części inwestorów kluczową kwestią stanie się możliwość udanej dystrybucji towarów chociażby na rynek krajów należących do Europy Centralnej.

Jednym z największych węzłów logistycznych pozostaje wciąż Warszawa – dlatego też i tutaj szuka się atrakcyjnych lokalizacji, które pozwolą na szybki wyjazd logistyczny w wybranym przez inwestora kierunku. Wszystko po to, by przewożone towary jak najsprawniej i możliwie jak najbezpieczniej, dotarły do docelowego miejsca transportu.

Oczywiście nawet na terenie Polski wskazać by można na kilka rynków bardzo atrakcyjnych pod względem logistycznym. Warto jednak za każdym razem celować w usytuowanie magazynu tak, by znajdował się on możliwie blisko głównej siedziby firmy. Dlaczego? W praktyce rozwiązanie to przynosi naprawdę wymierne korzyści i pozwala też generować zdecydowanie niższe koszty transportu. Czynnik ekonomiczny zaś jest niezwykle ważnym aspektem codziennej pracy każdego przedsiębiorcy.